ร่วมงานกับเรา

กลับมาอีกครั้ง!!! กับโอกาสการหางาน สมัครงาน เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และบริษัทในเครือฯ ทาง People Support Center จึงได้จัดงาน Open House เปิดบ้านเมเจอร์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ที่มีใจรักงานบริการ และความบันเทิง เชิญมาร่วมสร้างฝันบันเทิงระดับโลกไปกับเรา เพื่ออนาคตที่ดี มีความมั่นคง รายได้ดี พร้อมสวัสดิการมากมาย โอกาสดีๆรอทุกท่านอยู่ มาร่วมเติบโตไปพร้อมกับเรา

ครั้งที่ 10 จัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ สาขาสุขุมวิท ชั้น 3 บริเวณขายป๊อปคอร์น ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 17.00 น.

อย่าลืมแนะนำเพื่อนๆ มาสมัครงานกับเรา โอกาสดี ๆ รอท่านอยู่ที่งานนี้นะครับ เรามีงานดี รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม พร้อมเปิดโอกาสรับสมัคร พนักงานเข้าร่วมงาน ถ้าคุณไม่อยากพลาดพบกันในวันงาน Major Open House

สายธุรกิจ โรงภาพยนตร์

ผู้จัดการสาขาโรงภาพยนตร์

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. วางแผนในการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าให้ใช้บริการมากขึ้น
 2. วางแผนและดูแลการเพิ่มรายได้ในสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 3. บริหารจัดการภายในสาขาให้เป็นไปตามมตราฐานการปฏิบัติงาน
 4. บริหารจัดการระบบการทำงานภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพ
 5. กำหนดแผนงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ในสาขา

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานโรงภาพยนต์หรือธุรกิจบริการอย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบกาณ์ในส่วนงานระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดี
 • มีทักษะการวางแผนที่ดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

ผู้จัดการสาขาฝึกหัด

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. วางแผนในการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าให้ใช้บริการมากขึ้น
 2. วางแผนและดูแลการเพิ่มรายได้ในสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 3. บริหารจัดการภายในสาขาให้เป็นไปตามมตราฐานการปฏิบัติงาน
 4. บริหารจัดการระบบการทำงานภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพ
 5. กำหนดแผนงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ในสาขา

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาการบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานโรงภาพยนต์หรือธุรกิจบริการอย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบการณ์ในส่วนงานระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดี
 • มีทักษะการวางแผนที่ดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

หัวหน้าแผนกโรงภาพยนตร์

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติตามแผนงานเพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. ปฎิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ทั้งงานระบบการขาย และระบบการเงิน และการจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ
 3. แจ้งข้อมูลให้พนักงานรับทราบข้อมูลที่สำคัญเพื่อพัฒนายอดขาย เช่น Promotions ส่งเสริมการขายต่างๆ หรือ แนวทางการพัฒนายอดขายอื่นๆ

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานโรงภาพยนต์หรือธุรกิจบริการอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่ประจำห้องฉาย

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานดูแลการฉายภาพยนตร์ ตัดต่อฟิลม์ภาพยนตร์ และรักษาอุปกรณ์การฉายเพื่อทำให้การฉายภาพยนตร์เป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. ปฎิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า วิศวกรรม อิเลกทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

พนักงานบริการประจำสาขา Full Time และ Part Time

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติตามแผนงานเพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. ให้บริการกับลูกค้าเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
 3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 • มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่ธุรการ- การเงิน

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ดูแลรับผิดชอบการคีย์ประวัติพนักงานใหม่ จัดทำสรุปเงินเดือน และสรุปสภาพการทำงานของพนักงานในสาขา
 2. ดูแลรับผิดชอบและจัดทำสรุปบัญชีการเงิน รายได้ของสาขา และทำเอกสารส่งให้บัญชีส่วนกลาง
 3. ดูแลงานด้านธุรการ งานสำนักงานทั่วไป และดูแลกฎระเบียบบริษัทของสาขา
 4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งของผู้จัดการสาขาเพื่อให้การปฏิบัติงานของสาขาเป็นไปอย่างราบรื่น
 5. จัดเก็บแบบฟอร์มเอกสารทุกประเภท และเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องในสาขา เพื่อให้การปฏิบัติงานของสาขาเป็นไปอย่างมีมาตราฐานและเป็นระเบียบเรียบร้อย

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการทำบัญชี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหา การประสานงาน และการตัดสินใจที่ดี
 • ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

 

สายธุรกิจ โบว์ลิ่ง

ผู้จัดการสาขาโบว์ลิ่ง

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. วางแผนการบริหารสาขาในด้าน การสร้างรายได้ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าให้เกิดขึ้นในสาขา
 2. บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายของสาขา การบริหารพนักงานในสาขาให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ในกฏเกณฑ์ของบริษัท
 3. ประสานกับส่วนงานต่างๆ ในองค์กร และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ แทนบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานโรงภาพยนต์หรือธุรกิจบริการอย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบกาณ์ในส่วนงานระดับหัวหน้างานที่ดุแลทีมงานมากกว่า 40 คนอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะการวางแผนที่ดี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

หัวหน้าแผนกโบว์ลิ่ง

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. วางแผนในการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าให้ใช้บริการมากขึ้น
 2. วางแผนและดูแลการเพิ่มรายได้ในสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 3. บริหารจัดการภายในสาขาให้เป็นไปตามมตราฐานการปฏิบัติงาน
 4. บริหารจัดการระบบการทำงานภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพ
 5. กำหนดแผนงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ในสาขา

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานโรงภาพยนต์หรือธุรกิจบริการอย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบกาณ์ในส่วนงานระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดี
 • มีทักษะการวางแผนที่ดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

ช่างซ่อมบำรุง

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบ ดูแลเรื่องการบำรุง รักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพ
 2. ควบคุมการซ่อมแซม ปรับเปลี่ยนและการสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
 3. ประสานงานในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง/ เร่งรัดงานในการดูแล บำรุง รักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า, อิเล๊กทรอนิกส์ เครื่องยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

กุ๊ก/ ผู้ช่วยกุ๊ก

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ปรุงอาหารไทย-จีน-ฝรั่ง-ญี่ปุ่น ตามเมนู หรือตามที่ลูกค้าสั่ง
 2. ตรวจเช็ค Stock ของแห้ง-ของสด-อุปกรณ์ เพื่อพร้อมใช้งาน
 3. ดูแลเรื่องอาหารสำหรับงานเลี้ยงต่างๆ ที่มีขึ้น

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับประถมศึกษา 6
 • มีประสบการณ์ในการทำอาหารไทย จีน ฝรั่ง ญี่ปุ่น อย่างน้อย 3-5 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ ความสามารถออก Menu ได้เองเป็นประจำวัน
 • ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

พนักงานบริการประจำสาขา Full Time และ Part Time

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ
 2. ดูแลความเรียบร้อยและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง
 3. แนะนำบริการและแก้ปํญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 • มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 

สายธุรกิจ ศูนย์การค้า

เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้า

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ควบคุมดูแลความสะอาด ความปลอดภัย และความเรียบร้อยให้กับอาคาร
 2. ควบคุมเจ้าหน้าที่และพนักงานร้านค้าให้อยู่ในกฏระเบียบของศูนย์การค้า
 3. ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 4. อำนวยความสะดวก และควบคุมดูแลการจัดงานโปรโมชั่นต่างๆ
 5. ดูแลการซ่อมบำรุง และปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
 6. อำนวยความสะดวก และให้บริการทั่วไปแก่ร้านค้า, ลูกค้า และฝ่ายต่างๆ ภายในศูนย์การค้า

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี
 • มีความสามารถในงานซ่อมบำรุง เช่น งานฝ้า, งานสี, งานไม้, งานปูน, งานซ่อมแซมอุปกรณสุขภัณฑ์ต่างๆ
 • มีความรู้ในเรื่องการกำกับดูแลรักษาความสะอาด และความปลอดภัย
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • มีใจรักงานบริการ
 • ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

ช่างซ่อมบำรุง

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ดูแลงานระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบโทรศัพท์, ระบบประปาภายในศูนย์การค้า
 2. ให้บริการและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลต่างที่ใช้งานในองค์กร

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปวช ปวส-ปริญญาตรี สาขาช่างไฟหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านดูแลงานระบบภายในอาคารอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • มีใจรักงานบริการ
 • ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

ช่างไฟฟ้า

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ดูแลงานระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบโทรศัพท์, ระบบประปาภายในศูนย์การค้า
 2. ให้บริการและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลต่างที่ใช้งานในองค์กร

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปวช ปวส-ปริญญาตรี สาขาช่างไฟหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านดูแลงานระบบภายในอาคารอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • มีใจรักงานบริการ
 • ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

 

สวัสดิการที่ได้รับ

 1. ชุดยูนิฟอร์ม (เฉพาะฝ่ายปฎิบัติการ)
 2. ประกันสังคม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ประกันชีวิต – อุบัติเหตุ
 5. บัตรชมภาพยนตร์
 6. บัตรโยนโบว์ลิ่ง
 7. ส่วนลดค่าอาหาร-เครื่องดื่มและบริการ
 8. วันลาหยุดต่างๆ
 9. การอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ :

 1. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เมเจอร์ รัชโยธิน อาคาร ซูซูกิ อเวนิว ชั้น 14 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
  โทรศัพท์ 02-5155300 ต่อ 846 หรือ 084-4391375
 2. ส่งประวัติมาที่ E mail address: [email protected]
 3. ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.majorcineplex.com

สมัครงาน หางาน ทำงาน โรงหนัง โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ อีจีวี

ประจำสำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)

โอกาสดีๆ ของคนรุ่นใหม่ ที่มีใจรักงานบริการ และความบันเทิง
เชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา เพื่ออนาคตที่ดี มีความมั่นคง รายได้ดี พร้อมสวัสดิการมากมาย ในตำแหน่งดังนี้

เจ้าหน้าที่บัญชี (AR/ AP/ BILLING/ GL )

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. จัดทำบัญชีด้านรับ – จ่าย – แยกประเภท – ทรัพย์สิน
 2. บผิดชอบงานหน้าที่ในแผนก AR – AP – BILLING – GL

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/ หญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา บัญชี อายุ 24 – 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สะดวกทำงานที่สำนักงานรัชโยธิน
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

Assets Management Manager

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินการจัดทำระบบทะเบียนและติดรหัสสินทรัพย์
 2. บันทึกรับรายการสินทรัพย์เข้าสู่ระบบ
 3. ตรวจสอบขั้นตอนก่อนการบันทึกรับสินทรัพย์ในเป็นไปตาม IFRS
 4. ทำการเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็นผลต่างระหว่าง Physical Count และ Accounting Count
 5. จัดทำสรุปและรายงานผลสินทรัพย์ของบริษัทฯ
 6. ควบคุมสินทรัพย์ให้อยู่ภายใต้ระเบียบเรื่องการโอนย้าย และการซ่อมแซมสินทรัพย์

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/ หญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี – โท สาขาบัญชี/ บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อและบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสาร สะดวกทำงานที่สำนักงานรัชโยธิน และสามารถเดินทางไปในพื้นที่สาขาของเมเจอร์ได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

Sale Executive – Sr.Sale Executive

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. ดูแลรับผิดชอบการขายพื้นที่เช่าให้กับลูกค้า
 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในให้กับลูกค้า
 4. รักษาฐานลูกค้าเก่า และสร้างฐานลูกค้าใหม่

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/ ชาย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการขาย หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25-35 ปี
 • บุคลิกดี คล่องแคล่ว มีความสามารถในการสื่อสารและโน้มน้าว เจรจาต่อรอง และนำเสนองาน
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ในธุรกิจสินค้าและบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีพาหนะเป็นของตนเอง

Display ประจำฝ่ายศิลป์ (อัตราจ้างชั่วคราว 3 เดือน)

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ควบคุมการตกแต่งและต่อเติมในสาขาต่างๆ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
 2. สามารถประสานงานผู้รับเหมาและฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
 3. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติ

 • เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับ ปวช – ปริญญาตรี สาขาออกแบบ หรือก่อสร้าง
 • อายุ 21 – 35 ปี
 • ประสบการณ์คุมงานก่อสร้าง ตกแต่ง อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถคุมงานสาขาต่างจังหวัดและคุมงานช่วงกลางคืนได้
 • สามารถควบคุมและประสานงานผู้รับเหมาและฝ่ายต่างๆ ได้
 • ในกรณีควบคุมงานสาขาต่างจังหวัด บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเรื่องที่พัก/ เบี้ยเลี้ยง ต่างๆ

System Analyst/ Business Analyst

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. วิเคราะห์ และประเมินผลเพื่อหาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของระบบเพื่อให้สอดคล้องกับBusiness
 2. จัดทำเอกสาร ARS, Spec, ER-Diagram, Workflow, Data Dictionary
 3. จัดทำ Test script ทดสอบระบบ ติดตามแก้ไขปัญหาที่พบได้

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/ หญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน Computer Science หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25-30 ปี
 • มีประสบการณ์ ด้านงาน IT อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับDatabase, Stored procedure, Web service, API (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

Sr. Technical Support

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ดูแลบริหารจัดการระบบ Client Support, Inventory
 2. ดูแลบริหารจัดการระบบ Rollout, New site
 3. ดูแลบริหารจัดการงาน Service ให้กับสาขา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน Computer Science หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 27-35 ปี
 • มีประสบการณ์ ด้านงาน IT อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้จัดการระบบ Hardware, Software
 • สามารถทำงานเป็นกะได้, เดินทางทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถได้และมีพาหนะเป็นของตนเอง

โฟร์แมนประจำไซท์งาน

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. สามารถควบคุมและดูแลงานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สามารถถอดปริมาณและอ่านแบบได้ดี
 3. สามารถตรวจเช็คประมาณงานจากแบบได้

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาออกแบบ ก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลังหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • มีความขยัน อดทน สู้งานหนัก

Interior Designer

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ออกแบบ ตกแต่งภายในโรงภาพยนตร์/ โบว์ลิ่ง/ สำนักงานใหญ่
 2. สามารถเขียนแบบสถาปัตย์ได้
 3. ตรวจ BOQ และสรุปเปรียบเทียบราคาผู้รับเหมา
 4. ชี้แจงแบบและspec วัสดุให้ผู้รับเหมาประเมินราคา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/ หญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรม/ ออกแบบตกแต่งภายใน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 22-30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้คล่องแคล่ว

 

สวัสดิการที่ได้รับ

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ประกันชีวิต – อุบัติเหตุ
 3. บัตรชมภาพยนตร์
 4. บัตรโยนโบว์ลิ่ง
 5. ส่วนลดค่าอาหาร-เครื่องดื่มและบริการ
 6. ประกันสังคม
 7. วันลาหยุดต่างๆ
 8. การอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ :

 1. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เมเจอร์ รัชโยธิน อาคาร ซูซูกิ อเวนิว ชั้น 14 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. โทรศัพท์ 02-5155300 ต่อ 846 หรือ 084-4391375
 2. ส่งประวัติมาที่ E mail address: [email protected], /[email protected]

แบบฟอร์มสมัครงาน Application Form

หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1839-1839/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram