ร่วมงานกับเรา

กลับมาอีกครั้ง!!! กับโอกาสการหางาน สมัครงาน เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และบริษัทในเครือฯ ทาง People Support Center จึงได้จัดงาน Open House เปิดบ้านเมเจอร์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ที่มีใจรักงานบริการ และความบันเทิง เชิญมาร่วมสร้างฝันบันเทิงระดับโลกไปกับเรา เพื่ออนาคตที่ดี มีความมั่นคง รายได้ดี พร้อมสวัสดิการมากมาย โอกาสดีๆรอทุกท่านอยู่ มาร่วมเติบโตไปพร้อมกับเรา

ครั้งที่ 10 จัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ สาขาสุขุมวิท ชั้น 3 บริเวณขายป๊อปคอร์น ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 17.00 น.

อย่าลืมแนะนำเพื่อนๆ มาสมัครงานกับเรา โอกาสดี ๆ รอท่านอยู่ที่งานนี้นะครับ เรามีงานดี รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม พร้อมเปิดโอกาสรับสมัคร พนักงานเข้าร่วมงาน ถ้าคุณไม่อยากพลาดพบกันในวันงาน Major Open House

สายธุรกิจ โรงภาพยนตร์

ผู้จัดการสาขาโรงภาพยนตร์

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. วางแผนในการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าให้ใช้บริการมากขึ้น
 2. วางแผนและดูแลการเพิ่มรายได้ในสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 3. บริหารจัดการภายในสาขาให้เป็นไปตามมตราฐานการปฏิบัติงาน
 4. บริหารจัดการระบบการทำงานภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพ
 5. กำหนดแผนงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ในสาขา

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานโรงภาพยนต์หรือธุรกิจบริการอย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบกาณ์ในส่วนงานระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดี
 • มีทักษะการวางแผนที่ดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

ผู้จัดการสาขาฝึกหัด

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. วางแผนในการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าให้ใช้บริการมากขึ้น
 2. วางแผนและดูแลการเพิ่มรายได้ในสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 3. บริหารจัดการภายในสาขาให้เป็นไปตามมตราฐานการปฏิบัติงาน
 4. บริหารจัดการระบบการทำงานภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพ
 5. กำหนดแผนงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ในสาขา

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาการบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานโรงภาพยนต์หรือธุรกิจบริการอย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบการณ์ในส่วนงานระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดี
 • มีทักษะการวางแผนที่ดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

หัวหน้าแผนกโรงภาพยนตร์

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติตามแผนงานเพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. ปฎิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ทั้งงานระบบการขาย และระบบการเงิน และการจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ
 3. แจ้งข้อมูลให้พนักงานรับทราบข้อมูลที่สำคัญเพื่อพัฒนายอดขาย เช่น Promotions ส่งเสริมการขายต่างๆ หรือ แนวทางการพัฒนายอดขายอื่นๆ

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานโรงภาพยนต์หรือธุรกิจบริการอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่ประจำห้องฉาย

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานดูแลการฉายภาพยนตร์ ตัดต่อฟิลม์ภาพยนตร์ และรักษาอุปกรณ์การฉายเพื่อทำให้การฉายภาพยนตร์เป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. ปฎิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า วิศวกรรม อิเลกทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

พนักงานบริการประจำสาขา Full Time และ Part Time

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติตามแผนงานเพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. ให้บริการกับลูกค้าเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
 3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 • มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่ธุรการ- การเงิน

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ดูแลรับผิดชอบการคีย์ประวัติพนักงานใหม่ จัดทำสรุปเงินเดือน และสรุปสภาพการทำงานของพนักงานในสาขา
 2. ดูแลรับผิดชอบและจัดทำสรุปบัญชีการเงิน รายได้ของสาขา และทำเอกสารส่งให้บัญชีส่วนกลาง
 3. ดูแลงานด้านธุรการ งานสำนักงานทั่วไป และดูแลกฎระเบียบบริษัทของสาขา
 4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งของผู้จัดการสาขาเพื่อให้การปฏิบัติงานของสาขาเป็นไปอย่างราบรื่น
 5. จัดเก็บแบบฟอร์มเอกสารทุกประเภท และเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องในสาขา เพื่อให้การปฏิบัติงานของสาขาเป็นไปอย่างมีมาตราฐานและเป็นระเบียบเรียบร้อย

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการทำบัญชี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหา การประสานงาน และการตัดสินใจที่ดี
 • ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

 

สายธุรกิจ โบว์ลิ่ง

ผู้จัดการสาขาโบว์ลิ่ง

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. วางแผนการบริหารสาขาในด้าน การสร้างรายได้ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าให้เกิดขึ้นในสาขา
 2. บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายของสาขา การบริหารพนักงานในสาขาให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ในกฏเกณฑ์ของบริษัท
 3. ประสานกับส่วนงานต่างๆ ในองค์กร และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ แทนบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานโรงภาพยนต์หรือธุรกิจบริการอย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบกาณ์ในส่วนงานระดับหัวหน้างานที่ดุแลทีมงานมากกว่า 40 คนอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะการวางแผนที่ดี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

หัวหน้าแผนกโบว์ลิ่ง

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. วางแผนในการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าให้ใช้บริการมากขึ้น
 2. วางแผนและดูแลการเพิ่มรายได้ในสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 3. บริหารจัดการภายในสาขาให้เป็นไปตามมตราฐานการปฏิบัติงาน
 4. บริหารจัดการระบบการทำงานภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพ
 5. กำหนดแผนงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ในสาขา

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานโรงภาพยนต์หรือธุรกิจบริการอย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบกาณ์ในส่วนงานระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดี
 • มีทักษะการวางแผนที่ดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

ช่างซ่อมบำรุง

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบ ดูแลเรื่องการบำรุง รักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพ
 2. ควบคุมการซ่อมแซม ปรับเปลี่ยนและการสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
 3. ประสานงานในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง/ เร่งรัดงานในการดูแล บำรุง รักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า, อิเล๊กทรอนิกส์ เครื่องยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

กุ๊ก/ ผู้ช่วยกุ๊ก

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ปรุงอาหารไทย-จีน-ฝรั่ง-ญี่ปุ่น ตามเมนู หรือตามที่ลูกค้าสั่ง
 2. ตรวจเช็ค Stock ของแห้ง-ของสด-อุปกรณ์ เพื่อพร้อมใช้งาน
 3. ดูแลเรื่องอาหารสำหรับงานเลี้ยงต่างๆ ที่มีขึ้น

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับประถมศึกษา 6
 • มีประสบการณ์ในการทำอาหารไทย จีน ฝรั่ง ญี่ปุ่น อย่างน้อย 3-5 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ ความสามารถออก Menu ได้เองเป็นประจำวัน
 • ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

พนักงานบริการประจำสาขา Full Time และ Part Time

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ
 2. ดูแลความเรียบร้อยและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง
 3. แนะนำบริการและแก้ปํญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 • มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 

สายธุรกิจ ศูนย์การค้า

เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้า

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ควบคุมดูแลความสะอาด ความปลอดภัย และความเรียบร้อยให้กับอาคาร
 2. ควบคุมเจ้าหน้าที่และพนักงานร้านค้าให้อยู่ในกฏระเบียบของศูนย์การค้า
 3. ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 4. อำนวยความสะดวก และควบคุมดูแลการจัดงานโปรโมชั่นต่างๆ
 5. ดูแลการซ่อมบำรุง และปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
 6. อำนวยความสะดวก และให้บริการทั่วไปแก่ร้านค้า, ลูกค้า และฝ่ายต่างๆ ภายในศูนย์การค้า

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี
 • มีความสามารถในงานซ่อมบำรุง เช่น งานฝ้า, งานสี, งานไม้, งานปูน, งานซ่อมแซมอุปกรณสุขภัณฑ์ต่างๆ
 • มีความรู้ในเรื่องการกำกับดูแลรักษาความสะอาด และความปลอดภัย
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • มีใจรักงานบริการ
 • ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

ช่างซ่อมบำรุง

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ดูแลงานระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบโทรศัพท์, ระบบประปาภายในศูนย์การค้า
 2. ให้บริการและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลต่างที่ใช้งานในองค์กร

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปวช ปวส-ปริญญาตรี สาขาช่างไฟหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านดูแลงานระบบภายในอาคารอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • มีใจรักงานบริการ
 • ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

ช่างไฟฟ้า

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ดูแลงานระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบโทรศัพท์, ระบบประปาภายในศูนย์การค้า
 2. ให้บริการและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลต่างที่ใช้งานในองค์กร

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปวช ปวส-ปริญญาตรี สาขาช่างไฟหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านดูแลงานระบบภายในอาคารอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
 • มีใจรักงานบริการ
 • ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

 

สวัสดิการที่ได้รับ

 1. ชุดยูนิฟอร์ม (เฉพาะฝ่ายปฎิบัติการ)
 2. ประกันสังคม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ประกันชีวิต – อุบัติเหตุ
 5. บัตรชมภาพยนตร์
 6. บัตรโยนโบว์ลิ่ง
 7. ส่วนลดค่าอาหาร-เครื่องดื่มและบริการ
 8. วันลาหยุดต่างๆ
 9. การอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ :

 1. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เมเจอร์ รัชโยธิน อาคาร ซูซูกิ อเวนิว ชั้น 14 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
  โทรศัพท์ 02-5155300 ต่อ 846 หรือ 084-4391375
 2. ส่งประวัติมาที่ E mail address: recruitment@majorcineplex.com
 3. ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.majorcineplex.com

สมัครงาน หางาน ทำงาน โรงหนัง โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ อีจีวี

ประจำสำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)

โอกาสดีๆ ของคนรุ่นใหม่ ที่มีใจรักงานบริการ และความบันเทิง
เชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา เพื่ออนาคตที่ดี มีความมั่นคง รายได้ดี พร้อมสวัสดิการมากมาย ในตำแหน่งดังนี้

เจ้าหน้าที่บัญชี (AR/ AP/ BILLING/ GL )

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. จัดทำบัญชีด้านรับ – จ่าย – แยกประเภท – ทรัพย์สิน
 2. บผิดชอบงานหน้าที่ในแผนก AR – AP – BILLING – GL

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/ หญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา บัญชี อายุ 24 – 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สะดวกทำงานที่สำนักงานรัชโยธิน
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

Assets Management Manager

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินการจัดทำระบบทะเบียนและติดรหัสสินทรัพย์
 2. บันทึกรับรายการสินทรัพย์เข้าสู่ระบบ
 3. ตรวจสอบขั้นตอนก่อนการบันทึกรับสินทรัพย์ในเป็นไปตาม IFRS
 4. ทำการเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็นผลต่างระหว่าง Physical Count และ Accounting Count
 5. จัดทำสรุปและรายงานผลสินทรัพย์ของบริษัทฯ
 6. ควบคุมสินทรัพย์ให้อยู่ภายใต้ระเบียบเรื่องการโอนย้าย และการซ่อมแซมสินทรัพย์

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/ หญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี – โท สาขาบัญชี/ บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อและบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสาร สะดวกทำงานที่สำนักงานรัชโยธิน และสามารถเดินทางไปในพื้นที่สาขาของเมเจอร์ได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

Sale Executive – Sr.Sale Executive

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. ดูแลรับผิดชอบการขายพื้นที่เช่าให้กับลูกค้า
 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในให้กับลูกค้า
 4. รักษาฐานลูกค้าเก่า และสร้างฐานลูกค้าใหม่

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/ ชาย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการขาย หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25-35 ปี
 • บุคลิกดี คล่องแคล่ว มีความสามารถในการสื่อสารและโน้มน้าว เจรจาต่อรอง และนำเสนองาน
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ในธุรกิจสินค้าและบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีพาหนะเป็นของตนเอง

Display ประจำฝ่ายศิลป์ (อัตราจ้างชั่วคราว 3 เดือน)

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ควบคุมการตกแต่งและต่อเติมในสาขาต่างๆ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
 2. สามารถประสานงานผู้รับเหมาและฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
 3. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติ

 • เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับ ปวช – ปริญญาตรี สาขาออกแบบ หรือก่อสร้าง
 • อายุ 21 – 35 ปี
 • ประสบการณ์คุมงานก่อสร้าง ตกแต่ง อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถคุมงานสาขาต่างจังหวัดและคุมงานช่วงกลางคืนได้
 • สามารถควบคุมและประสานงานผู้รับเหมาและฝ่ายต่างๆ ได้
 • ในกรณีควบคุมงานสาขาต่างจังหวัด บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเรื่องที่พัก/ เบี้ยเลี้ยง ต่างๆ

System Analyst/ Business Analyst

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. วิเคราะห์ และประเมินผลเพื่อหาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของระบบเพื่อให้สอดคล้องกับBusiness
 2. จัดทำเอกสาร ARS, Spec, ER-Diagram, Workflow, Data Dictionary
 3. จัดทำ Test script ทดสอบระบบ ติดตามแก้ไขปัญหาที่พบได้

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/ หญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน Computer Science หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25-30 ปี
 • มีประสบการณ์ ด้านงาน IT อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับDatabase, Stored procedure, Web service, API (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

Sr. Technical Support

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ดูแลบริหารจัดการระบบ Client Support, Inventory
 2. ดูแลบริหารจัดการระบบ Rollout, New site
 3. ดูแลบริหารจัดการงาน Service ให้กับสาขา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน Computer Science หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 27-35 ปี
 • มีประสบการณ์ ด้านงาน IT อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้จัดการระบบ Hardware, Software
 • สามารถทำงานเป็นกะได้, เดินทางทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถได้และมีพาหนะเป็นของตนเอง

โฟร์แมนประจำไซท์งาน

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. สามารถควบคุมและดูแลงานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สามารถถอดปริมาณและอ่านแบบได้ดี
 3. สามารถตรวจเช็คประมาณงานจากแบบได้

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาออกแบบ ก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลังหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • มีความขยัน อดทน สู้งานหนัก

Interior Designer

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ออกแบบ ตกแต่งภายในโรงภาพยนตร์/ โบว์ลิ่ง/ สำนักงานใหญ่
 2. สามารถเขียนแบบสถาปัตย์ได้
 3. ตรวจ BOQ และสรุปเปรียบเทียบราคาผู้รับเหมา
 4. ชี้แจงแบบและspec วัสดุให้ผู้รับเหมาประเมินราคา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/ หญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรม/ ออกแบบตกแต่งภายใน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 22-30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้คล่องแคล่ว

 

สวัสดิการที่ได้รับ

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ประกันชีวิต – อุบัติเหตุ
 3. บัตรชมภาพยนตร์
 4. บัตรโยนโบว์ลิ่ง
 5. ส่วนลดค่าอาหาร-เครื่องดื่มและบริการ
 6. ประกันสังคม
 7. วันลาหยุดต่างๆ
 8. การอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ :

 1. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เมเจอร์ รัชโยธิน อาคาร ซูซูกิ อเวนิว ชั้น 14 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. โทรศัพท์ 02-5155300 ต่อ 846 หรือ 084-4391375
 2. ส่งประวัติมาที่ E mail address: recruitment@majorcineplex.com, /kanokporn.wir@majorcineplex.com

แบบฟอร์มสมัครงาน Application Form

หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1839-1839/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram