ติดต่อเรา

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1839, 1839/1 – 6 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-515-5555

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram